After School Bucureşti - Academia Fantastică

Academia Fantastică vine în completarea programului şcolar cu o ofertă instructiv-educativă de After school.

Prin After School vă punem la dispoziţie un program cu accent atât pe acumularea de cunoştinţe, cât şi pe dezvoltarea personalităţii; pregătim copiii pentru şcoală, dar şi pentru viaţă.

Programele de After School sunt menite a-i dezvolta copilului toate abilităţile de care acesta dispune. Cadrul creat de către noi a fost gândit special pentru nevoile şcolarilor, cu dotări adaptate caracteristicilor de vârstă şi dezvoltare ale acestora; pentru organizarea de activităţi şi jocuri didactice, de verificare şi îmbogăţire a cunoştinţelor generale, ludice şi recreative.

Astfel avem incluse programe culturale, sportive, cluburi de limbi străine şi de ştiinţe dar și ateliere prin care le sunt stimulate şi valorificate calităţile şi abilităţile. Suntem conştienţi de faptul că ne încredinţaţi tot ce aveţi mai de preţ şi facem tot posibilul să vă răspundem cerinţelor pentru a se dezvolta aşa cum vă doriţi, a nu mai avea grija zilnică a temelor, siguranţei, alimentaţiei sănătoase şi a unui timp de recreaţie fructuos şi a vă putea petrece timpul rămas liber cât mai plăcut.

Program şi tarife:

Taxa curriculară (de baza) se achită integral, indiferent de numărul absenţelor copilului, excepţie făcând onorariul de masă (10 Lei/zi) în cazul în care părintele va anunţa absenţa copilului cu o zi înainte, pentru a avea posibilitatea de a anunţa în timp util firma de catering. Taxa se achită între 20 si 27 ale lunii, anticipat pentru luna următoare. Taxa de înscriere este de 200. Taxele pentru ateliere şi pentru cursurile de limbi străine variază în funcţie de specificul acestora şi de frecvenţa copilului înscris. Fraţii beneficiază de 10% discount.

After School Academia Fantastică are program de funcţionare inclusiv în perioada vacanţelor, înscrierea pentru această perioadă se face pe bază de cerere. Programul After School este creat pentru copiii care frecventează cursurile școlii primare (pregătitoare și clasele I – IV), având următoarea structură:

After School: 1100 Lei

11: 45 – 13:00 Preluarea copiilor de la unitatea de învățământ;
13:00 – 13:30 Servirea mesei de prânz*;
13:30 – 13:45 Pauză de relaxare;
13.45 - 16.20 Efectuarea temelor sub supravegherea personalului nostru calificat, precum şi efectuarea activităţilor de înţelegere, consolidare şi aprofundare a materiei;
16:30 - 17:00 Gustarea;
17:00 -18.30 Activităţi educative și recreative, precum și activități opționale. Jocul este o metodă valoroasă prin capacitatea sa de a-l ajuta pe copil să se integreze în mediul natural şi social şi de a înţelege lumea înconjurătoare. Copiii îşi pot exersa prin joc diferitele abilităţi şi calităţi: independenţa, imaginaţia, curiozitatea, creativitatea şi capacitatea de a rezolva unele probleme.

De asemenea, jocul este o bună metodă de explorare a sentimentelor şi valorilor personale şi de descoperire a aptitudinilor înnăscute ale copilului.

Pentru că jocul înseamnă explorare, implică interactivitate şi participare directă – prin el, copilul dobândeşte capacităţi şi experienţe noi, îşi cultivă spiritul de observaţie, memoria, atenţia, gândirea, dar şi spiritul artistic.

Posibilitate de over time:

Programul overtime18:30 – 19:00.

30 lei /zi, 350lei/ lună.. Întârzierile peste programul standard se consideră program over time de zi.

Pentru fiecare 30 minunte întârziate după ora 19:00, se percepe o taxă de 50 lei.

Pentru preluarea copiilor înainte de 11:45, se percepe o taxă de 20 lei.

Pentru programul de before school, 07:00 - 11:30 (când sunt vacanţe), se percepe o taxă de 40 lei/ zi.

Activităţile opţionale: nu sunt incluse în tariful lunar şi se stabilesc în funcţie de oferta contractată şi de numărul de copii. Numărul minim de copii pentru care se organizează o activitate opțională este de 5.
La solicitarea părinţilor, se pot organiza și alte activități opţionale, sub condiţia întrunirii unui număr de minim 5 participanţi.

Alte activităţi organizate: Excursii, Tabere, Serbări, Târguri şi expoziţii, Ateliere creative, Petreceri aniversare, Participarea la spectacole de circ, teatru, film, etc. Activităţile menţionate nu sunt incluse în pachetul de bază. Părinţii vor fi informaţi asupra costurilor, pentru a decide în privinţa participării copiilor. Transportul: pentru un număr de minim 5 copii transportați din/în aceeași unitate de învățământ, transportul este gratuit, în limita unei raze de 5 km.
Dacă distanţa este mai mare de 5 km, se aplică următoarele tarife/persoană: 250 de lei/lună sau 20 de lei/zi. Aceleaşi tarife se aplică şi pentru transportul copilului la/de la adresa de domiciliu, în cazul în care este posibilă efectuarea.

Costuri:

After school: 1100 lei/lună
Program overtime: 30 de lei/zi sau 350 lei/ lună.
Taxa înscriere – 200 lei – asigură toate materialele necesare pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative ( rechizite şi papetărie, echipament audio –video, jocuri educative, modelaj, bricolaj şi decoraţie, etc.).
Fraţii înscrişi la Academia Fantastică beneficiază de o reducere de 10 % din tarifele precizate.

Masa de prânz şi gustarea sunt asigurate în sistem catering de către Restaurantul Cuptorul cu Lemne, respectând cerinţele nutritive ale vârstei.
Academia Fantastică are program de funcţionare inclusiv în perioada vacanţelor, iar înscrierea pentru această perioadă se face prin semnarea unui act adiţional la contractul educațional.

Vă dorim un an şcolar plin de realizări şi de momente minunate!