Free songs

After School

Academia Fantastică - Grădiniţă & After School - București

After School Bucureşti – Academia Fantastică

Prin After School vă punem la dispoziţie două programe cu accent atât pe acumularea de cunoştinţe, cât şi pe dezvoltarea personalităţii; pregătim copiii pentru şcoala, dar şi pentru viaţă.

Programele de After School sunt menite a-i dezvolta copilului toate abilităţile de care acesta dispune. Cadrul creat de către noi a fost gândit special pentru nevoile şcolarilor, cu dotări adaptate caraceristicilor de vârstă şi dezvoltare ale acestora; pentru organizarea de activităţi şi jocuri didactice, de verificare şi îmbogăţire a cunoştinţelor generale, ludice şi recreative.

Astfel avem incluse programe culturale, sportive, cluburi de limbi străine şi de ştiinţe dar și ateliere prin care le sunt stimulate şi valorificate calităţile şi abilităţile. Suntem conştienţi de faptul că ne încredinţaţi tot ce aveţi mai de preţ şi facem tot posibilul să vă răspundem cerinţelor pentru a se dezvolta aşa cum vă doriţi, a nu mai avea grija zilnică a temelor, siguranţei, alimentaţiei sănătoase şi a unui timp de recreaţie fructuos şi a vă putea petrece timpul rămas liber cât mai plăcut.

Oferta de servicii instructiv – educative

2021-2022

Academia Fantastică vine în completarea programului şcolar cu o ofertă de After School.

Programul After School este creat pentru copiii care frecventează cursurile școlii primare (clasa pregătitoare și clasele I – IV), având următoarea structură:

 • 11: 45 – 13:00 – Preluarea copiilor de la unitatea de învățământ;
 • 13:00 – 13:30 – Masa de prânz;
 • 13:30 – 13:45 – Pauza de relaxare;
 • 13:45 -15:45 – Efectuarea temelor sub permanenta supraveghere a personalului nostru calificat, precum şi efectuarea activităţilor suplimentare pentru consolidarea şi aprofundarea  materiei;
 • 15:45 – 16:00 – Gustarea;
 • 16:00 – 18:00 – Activităţi educative și recreative, precum și activități opționale. Jocul este o metodă valoroasă prin capacitatea sa de a-l ajuta pe copil să se integreze în mediul natural şi social şi de a înţelege lumea înconjurătoare. Copiii îşi pot exersa prin joc diferitele abilităţi şi calităţi: independenţa, imaginaţia, curiozitatea, creativitatea şi capacitatea de a rezolva unele probleme. De asemenea, jocul este o bună metodă de explorare a sentimentelor şi valorilor personale şi de descoperire a aptitudinilor înnăscute ale copilului.

Pentru că jocul înseamnă explorare, acesta implică interactivitate şi participare directă – prin el, copilul dobândeşte capacităţi şi experienţe noi, îşi cultivă spiritul de observaţie, memoria, atenţia, gândirea, dar şi spiritul artistic.

Over time:                                                                                                       

Întârzierile peste programul standard se consideră program over time de zi. Pentru fiecare 30 minute se percepe o taxă de 30 lei. Pentru preluarea copiilor înainte de 11:45, se percepe o taxă de 20 lei.

Oferta educațională de bază:

 • Educarea limbajului;
 • Activităţi matematice;
 • Cunoşterea mediului;
 • Educaţie pentru societate;
 • Ateliere creative (desen, pictură, modelaj, origami);
 • Activităţi practice şi elemente de activitate casnică;
 • Club de Ştiinţă;
 • Şah;
 • Educaţie fizică;
 • Educaţie muzicală;

Activităţi Opţionale: Arte marţiale, Artă Teatrală, Baschet, Chitară, Dans Sportiv,  Înot, Limbi străine, Pian, Pictură.

Activităţile opţionale nu sunt incluse în tariful lunar şi se stabilesc în funcţie de oferta contractată şi de numărul de copii. Numărul minim de copii pentru  care se organizează o activitate opțională este de 7.

La solicitarea părinţilor, se pot organiza și alte activități opţionale, sub condiţia întrunirii unui număr de minimum 7 participanţi.

Alte activităţi organizate: Excursii, Tabere, Serbări, Târguri şi expoziţii, Ateliere creative, Petreceri aniversare, Participarea la spectacole de circ, teatru, film, etc.

Activităţile menţionate nu sunt incluse în pachetul de bază. Părinţii vor fi informaţi asupra costurilor, pentru a decide în privinţa participării copiilor.

Transportul:

La un număr de minimum 5 copii transportați din aceeași unitate de învățământ, transportul este gratuit, în limita unei raze de 3 km.

Dacă distanţa este mai mare de 3 km, se aplică următoarele tarife/persoană: 300 de lei/lună sau 20 de lei/zi.

Costuri :

After school: 1400 lei/lună

            Taxa înscriere – 200 lei – asigură toate materialele necesare pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative (rechizite şi papetărie, echipament audio –video,  jocuri educative, modelaj, bricolaj şi decoraţie etc.).

Fraţii înscrişi la Academia Fantastică beneficiază de o reducere de 10 % din tarifele precizate.

Masa de prânz şi gustarea sunt asigurate în sistem catering de către Restaurantul Cuptorul cu Lemne, respectând cerinţele nutritive ale vârstei.

Academia Fantastică are program de funcţionare inclusiv pe perioada vacanţelor, iar înscrierea pentru această perioadă se face prin semnarea unui act adiţional la contract.

Vă dorim un an şcolar plin de realizări şi de momente minunate!